Info

Voorzitter: Petra de Jong Tel: 0630756609 (na 19.00)

Secretaris: Tine Vink Tel: 0613793965 (na 19.00)

Penningmeester: Ingrid Tijsterman Tel: 0620030450 (na 19.00)

E-mail: de.kaaskapel.edam@gmail.com
Rekeningnummer ING:  NL94 INGB 0004 0026 82

Ingeschreven bij de kamer van koophandel voor Noord-West Holland onder nummer 40626038